Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. 509 031 306

Akty Prawne i Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej 2018 SM POŁUDNIE

Uchwała RN Nr 9 z 22.03.2016 r. w sprawie opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji

UCHWAŁA RN Nr 29 – Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła wg podzielników

UCHWAŁA RN – Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła wg podzielników

Uchwała RN – Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła wg powierzchni

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła wg podzielników obowiązuje 01.06.2014r

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła wg powierzchni obowiązuje od 01.06.2014r

 Regulamin tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną

 Regulamin korzystania z informacji o stanie konta czynszowego

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin doręczania korespondencji do lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przetargowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin przetargu nieograniczonego na lokale mieszkalne i użytkowe z odzysku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu niebędących członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania lokali użytkowych oraz garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Instrukcja Windykacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz funduszem wkładów zaliczkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczeń spłaty zobowiązań długoterminowych tj. spłaty kredytu mieszkaniowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu