Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony członek Rady Nadzorczej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:10 do 17:10

 

Rada Nadzorcza (powołana na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia dnia 10.06.2017r.)

1. Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Halina Węgrzecka – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Maciej Stępnikowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja ds. GZM

1. Agnieszka Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji
2. Zygmunt Brzeziński
3. Tomasz Dygas
4. Małgorzata Mirecka

Komisja Rewizyjna

1. Henryka Gębczyk – Przewodnicząca Komisji
2. Lech Barszcz
3. Danuta Bucka 
4. Anna Płatek