Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony członek Rady Nadzorczej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:10 do 17:10

 

Rada Nadzorcza (powołana na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia dnia 10.06.2017r.)

1. Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Halina Węgrzecka – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Maciej Stępnikowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja ds. GZM

1. Agnieszka Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji
2. Zygmunt Brzeziński
3. Tomasz Dygas
4. Małgorzata Mirecka

Komisja Rewizyjna

1. Henryka Gębczyk – Przewodnicząca Komisji
2. Lech Barszcz
3. Danuta Bucka