Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

Przetargi

5 września 2017 08:11

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul. Gębarzewska 15   zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.   W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności. Ofertę należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach z […]

czytaj dalej »