Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Przetargi

6 lipca 2022 14:22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na usługi porządkowe w budynkach i na terenach należących do zasobów Spółdzielni. Termin realizacji zamówienia: 01.11.2022 r. – czas nieokreślony. Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulamin przetargowy można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 5000,00 zł. Miejsce […]

czytaj dalej »