Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Jednostka „G”

Jednostka „G” obejmuje 27 budynków mieszkalnych, 1198 mieszkań oraz 66.993,12 m² powierzchni użytkowej.

 

W skład Jedn. „G” wchodzą budynki:

1. Czarnoleska 2
2. Czarnoleska 4
3. Czarnoleska 6
4. Czarnoleska 8
5. Czarnoleska 14
6. Czarnoleska 19
7. Czarnoleska 21
8. Czarnoleska 23
9. Czarnoleska 25
10. Czarnoleska 27
11. Świętojańska 2
12. Świętojańska 3
13. Świętojańska 4
14. Świętojańska 7
15. Sycyńska 6
16. Sycyńska 8
17. Sycyńska 10
18. Sycyńska 12
19. Urszuli 2
20. Urszuli 3
21. Urszuli 5
22. Urszuli 7
23. Urszuli 9
24. Posłów Greckich 2
25. Posłów Greckich 3
26. Posłów Greckich 4
27. Posłów Greckich 6