Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Zarząd

Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 16:00

 

1. Walczuk Waldemar – prezes zarządu
2. Przyłucki Ryszard – zastępca prezesa zarządu
3. Podgórska Elżbieta – główna księgowa, członek zarządu