Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Obsługa techniczna

Radpec S.A – dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.c.w
Tel. 993, 48 332-18-50

 

 

Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. – zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Tel. 994, 48 383-15-81, 48 383-15-64

 

 

ZEORK RZE Radom – zaopatrzenie w energię elektryczną
Tel. 991, 48 356-71-10

 

 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – zaopatrzenie w gaz
Tel. 992, 48 360-43-40

 

 

WOLF– usługi porządkowe
Tel.  604-773-696

 

 

RADKOM – wywóz nieczystości stałych
Tel. (48) 384-76-06, 384-76-00

 

 

AGET – konserwacja i bieżąca naprawa instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej.
Tel.  509 031 306 (pogotowie techniczne od 15.00 do 07.00)

 

 

Zakład elektromechaniki dźwigowej – konserwacja dźwigów
Tel. 48 331-93-59, 0 607-101-809

 

 

BOR MAR  Radom ul. Wyścigowa 19 – naprawa domofonów
Tel. 662-173-010, 662-173-020

 

 

Klub Osiedlowy Południe – działalność społeczno – kulturalna
Tel. 603 077 100, 606 457 057