Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Warunek poprawnej eksploatacji mieszkania – właściwa wentylacja.

Szanowni Państwo!

 

W okresie jesienno-zimowym odnotowujemy zwiększoną ilość szczególnych zgłoszeń naszych lokatorów. Są to zgłoszenia dotyczące:

  • pleśni na ścianach, nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pomieszczeń, za meblami,
  • wstecznych nawiewów powietrza do pomieszczeń mieszkalnych przez kratki wentylacyjne w kuchni, WC lub w łazience (tzw. „ciąg wsteczny”),
  • skraplania pary wodnej na chłodnych powierzchniach ścian stanowiących fragmenty kanałów wentylacyjnych, przeważnie w łazienkach.

 

W każdym przypadku służby techniczne przeprowadzają kontrolę i dokonują odpowiednich pomiarów, na podstawie których oceniają przyczyny oraz sposób likwidacji problemów w konkretnym lokalu mieszkalnym.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu opracowanie, którego celem jest zapoznanie się z przyczynami powstawania problemów eksploatacyjnych mieszkań i ich późniejszych, skutecznych eliminacji.

 

W opracowaniu wykorzystano:

  • materiały szkoleniowe autorstwa doc. dr Antoniego Kukuczki, cenionego praktyka i biegłego sądowego z zakresu Gazodynamiki Budynków Mieszkalnych,
  • przepisy polskich norm,
  • protokóły oceny stanu technicznego mieszkań sporządzane przez inspektorów Spółdzielni.

 

Podstawową przyczyną problemów eksploatacyjnych jest niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego oraz temperatura panująca w lokalu mieszkalnym. Należy pamiętać, że wentylacja grawitacyjna możliwa jest tylko wówczas, gdy istnieje zarówno nawiew, jak i wywiew powietrza z pomieszczenia. W mieszkaniach na naszym osiedlu wywiew na zewnątrz zapewniają kratki osadzone w kanałach wentylacyjnych, zaś nawiew powietrza zewnętrznego – szczeliny w oknach. Natomiast w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej o dużej szczelności, powietrze powinno dopływać poprzez nawiewniki okienne lub wycięcia fragmentów uszczelek okiennych.

 

Nawiew do pomieszczeń bezokiennych mają zapewnić kratki lub otwory infiltracyjne znajdujące się w dolnej części drzwi, zaś wywiew z pomieszczeń nie posiadających własnych kanałów wentylacyjnych (pokoje i przedpokoje) – szczeliny między drzwiami a podłogą.

 

Natomiast do kuchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powietrze powinno być doprowadzone otworami w oknie zewnętrznym i szczeliną w drzwiach wewnętrznych.  Skuteczność wentylacji naturalnej jest uzależniona od warunków pogodowych panujących na zewnątrz budynku m.in. od ciśnienia powietrza, temperatury, prędkości i  kierunku wiatru.

 

Warunkiem działania wentylacji grawitacyjnej jest doprowadzenie do pomieszczeń, zgodnie z polską normą PN-83 B-03430, odpowiedniej ilości powietrza.

 

W przypadku okien o dużej szczelności nie wyposażonych w nawiewniki okienne, nawet korzystna różnica gęstości powietrza, nie spowoduje wystarczająco dużego ciągu w kanałach wentylacyjnych, a wymiana powietrza będzie niewłaściwa.

 

Za skuteczność wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu odpowiadają jednocześnie:

 

Spółdzielnia – odpowiada za drożność kanałów wentylacji grawitacyjnej, wielkość odpływu powietrza, a tym samym odprowadzenie z mieszkania nagromadzonej pary wodnej,

Użytkownik mieszkania odpowiada za doprowadzenie do mieszkania takiej ilości powietrza aby zapewnić jego wymianę zgodną z powyższą normą.

 

Stopień wykorzystania przelotowości kanałów wentylacyjnych zależy wyłącznie od użytkownika mieszkania, który decyduje o ilości powietrza doprowadzonego do mieszkania.

 

Wentylacja grawitacyjna nie będzie funkcjonować, jeśli nie zapewnimy dopływu świeżego powietrza poprzez rozszczelnione okna lub częste wietrzenie pomieszczeń. Jeśli okna są szczelne i mieszkanie nie jest wietrzone ( z uwagi na „oszczędności ciepła”) – powstają tzw. „ciągi wsteczne”. Jedną kratką wyciągane jest powietrze, a drugą zasysane zimne powietrze z zewnątrz. Powoduje to wychładzanie ściany stanowiącej fragment przewodów wentylacyjnych i wykraplanie się na niej pary wodnej.

 

Jak walczyć z wilgocią i zagrzybieniem mieszkania.

 

Głównym powodem występowania wzmożonej wilgotności powietrza w mieszkaniu jest nieskuteczne usuwanie powietrzem wytworzonej pary wodnej (wilgoci), przez niezapewnienie prawidłowego napływu powietrza do mieszkania i jego odpływu z wytworzoną parą wodną kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz.
Mokre ściany – to miejsca sprzyjające rozwojowi pleśni i grzybów domowych.


Aby skutecznie walczyć z zagrzybieniem, należy:

 

  • intensywnie wietrzyć mieszkanie, najlepiej poprzez wywołanie przeciągu,
  • zwiększyć intensywność ogrzewania,
  • usprawnić wentylację tj. nie zamykać kratek wentylacyjnych żaluzjami, zastawiać meblami lub montować rury okapów kuchennych,
  • zamontować nawiewniki lub wyciąć fragment uszczelek, jeśli okna są o dużej szczelności.

 

Użytkownik mieszkania nie powinien wyłączać okresowo ogrzewania w mieszkaniu.
W tych warunkach powietrze ulega ochłodzeniu, wzrasta jego wilgotność względna, a na powierzchni elementów konstrukcyjnych o najniższej temperaturze występuje kondensacja pary wodnej.

 

Zadbać trzeba, przede wszystkim o to, by świeże powietrze docierało do najdalszych zakamarków mieszkania. Konieczne jest więc długotrwałe wietrzenie i wentylowanie. W ten sposób pozbywamy się zarodników pleśni i grzybów oraz wytworzonych przez nie toksyn, szkodliwych dla zdrowia człowieka.

 

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA O WARTOŚCI PONIŻEJ 50 % UNIEMOŻLIWI POWSTANIE I DALSZY ROZWÓJ PLEŚNI.

 

Stosowanie przedstawionych zaleceń poprawi komfort warunków mieszkaniowych.