Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2020 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2020 r. następujące uchwały:

30.01.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2019 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2019-31.12.2019.
 • Zatwierdzenia programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2020.

27.02.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2020.
 • Przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu za okres 01.01.2014-31.12.2016.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.03.2020 r.
 • Zmian zasad uiszczania opłaty na pokrycie kosztów remontu zespołu garaży przy ul. Tygodniowej.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2019 r.
 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2020.

26.03.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu porządku domowego.

29.04.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2020 roku.

28.05.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.

25.06.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na rok 2020.

30.07.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I półrocze 2020 r. 
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2020 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 30.06.2020 r. 

29.09.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła, w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła. 

29.10.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 3 kwartały 2020 roku.
 • Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 i 2021.

26.11.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 2021 r.
 • Zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2021 r.
 • Zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2021 r. 

18.12.2020 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2021.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na rok 2021.