Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2017 r. następujące uchwały:

 

31.01.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 31.12.2016 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2016 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2017.
 • Uchwalenia zmian do Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na rok 2017.

 

28.02.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na 2017 r.

 

28.03.2017 r.- podjęcie uchwał w sprawie

 Przyjęcia sprawozdania Zarząd Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od  

   01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

 

25.04.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2017 roku.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

18.05.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

 

31.07.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I półrocze 2017 r.
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2017 r.
 • Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej od 01.01.2018 r.

 

17.08.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.01.2018 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od dnia 01.01.2018 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat dla garaży posiadających własnościowe prawo oraz odrębną własność od dnia 01.01.2018 r.
 • Przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu 10.06.2017 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego w okresie 01.04.2017-30.06.2017

 

28.09.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła, w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 30.06.2017 r.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych.

 

26.10.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za III kwartały 2017 roku. 

 

30.11.2017 r. – podęcie uchwał w sprawie

 • Zatwierdzenia korekty Planu Rzeczowo – Finansowego Funduszu Remontowego na 2017 rok.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

 

14.12.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Funduszu Remontowego na rok 2018.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu przetargowego.
 • Zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018
 • Zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na rok 2018

Uchwały znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w  dziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój Nr 103.