Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2017 r. następujące uchwały:

 

31.01.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 31.12.2016 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2016 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2017.
 • Uchwalenia zmian do Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na rok 2017.

 

28.02.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na 2017 r.

 

28.03.2017 r.- podjęcie uchwał w sprawie

 Przyjęcia sprawozdania Zarząd Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od  

   01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

 

25.04.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2017 roku.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

18.05.2017 r. – podjęcie uchwał w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

 

Uchwały znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w  dziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój Nr 103.