Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2021 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2020 r. następujące uchwały:

29.01.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2020 r.
  • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2020-31.12.2020.
  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2020 r.
  • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.03.2021 r.
  • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od dnia 01.03.2021 r.

26.02.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

  • Zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni na rok 2021.
  • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2021.