Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2022 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2022 r. następujące uchwały:

26.01.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2021 r.
  • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2021-31.12.2021.
  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2021 r.
  • Zatwierdzenia programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2022.

24.02.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

  • Zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni na rok 2022.
  • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych w Spółdzielni od dnia 01.03.2022 (opłata za dźwigi osobowe)

24.03.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

  • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2022.

28.04.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

  • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2022 r.
  • Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni.