Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2019 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2019 r. następujące uchwały:

31.01.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2018 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na dzień 31.12.2018 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2018-31.12.2018.
 • Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.02.2019 r.
 • Uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni.
 • Uchwalenia Regulaminu porządku domowego.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2019.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na rok 2019.

28.02.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2019.
 • Zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2019.
 • Uchwalenia Regulaminu przetargowego.
 • Uchwalenia Regulaminu przetargowego na lokale mieszkalne i użytkowe z odzysku.
 • Uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych.
 • Uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali użytkowych.