Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2022 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2022 r. następujące uchwały:

26.01.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2021 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2021-31.12.2021.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2021 r.
 • Zatwierdzenia programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2022.

24.02.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni na rok 2022.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych w Spółdzielni od dnia 01.03.2022 (opłata za dźwigi osobowe)

24.03.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2022.

28.04.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2022 r.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni.

26.05.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu za okres od 01.01.2014 do 31.12.2016.

23.06.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat dla garaży przy ul. Gębarzewskiej posiadających własnościowe prawo oraz odrębną własność od dnia 01.07.2022 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat dla garaży przy ul. Posłów Greckich posiadających własnościowe prawo oraz odrębną własność od dnia 01.07.2022 r.
 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 • Odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Waldemara Walczuka.
 • Ustalenia listy kandydatów na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

28.07.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I półrocze 2022 r. 
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2022 r. 
 • Wprowadzenia zmian wysokości zaliczki i opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od 01.09.2022 r. 
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od 01.09.2022 r. 
 • Ustalenia listy kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

03.08.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Wyboru Prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

01.09.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Ustalenia listy kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu
 • Wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Zasad zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Zasad zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu

14.09.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Wprowadzenia zmian wysokości zaliczki i opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od 01.10.2022
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od 01.10.2022

27.10.2022 r. – podjęła uchwały w sprawie:

 • Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 i 2023
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za III kwartały 2022 r. 
 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła, w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła.
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.09.2022 r. 
 • Zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na rok 2022.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 30.09.2022 r. 
 • Zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 2022 r. 
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.