Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2018 r. następujące uchwały:

 

25.01.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych w SM „Południe” od 01.02.2018 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 • Przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2018.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na rok 2018.

22.02.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2018.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na 31.12.2017 r.
 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2018.  

  26.04.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2018 roku.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 1.01.2018-31.03.2018.

17.05.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017.

26.07.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I półrocze 2018 roku.
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2018 roku.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 30.06.208 roku.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

30.08.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu 09.06.2018 r.
 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła.

27.09.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości Spółdzielni.

25.10.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 i 2019
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za III kwartały 2018 r.
 • Zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na rok 2018.
 • Uchwalenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

29.11.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Funduszu Remontowego na rok 2019
 • Uchwalenia Regulaminu budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania lokali użytkowych oraz garaży
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali
 • Uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni

13.12.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2019
 • Zatwierdzenia planu pracy Zarządu Spółdzielni na rok 2019
 • Uchwalenia zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Uchwalenia zmian do Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w  dziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój Nr 103.