Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2018 r. następujące uchwały:

 

25.01.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

  • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych w SM „Południe” od 01.02.2018 r.
  • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  • Przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
  • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2018.
  • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na rok 2018.

22.02.2018 r. – podjęła uchwały w sprawie

  • Zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2018.
  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r.
  • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na 31.12.2017 r.
  • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w  dziale Organizacyjno-Administracyjnym pokój Nr 103.