Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

KOMUNIKAT

W związku z pokazującymi się na klatkach schodowych budynków, będących w zasobach naszej Spółdzielni, ulotkami informującymi o wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, oraz osobami udzielającymi nieprawdziwych informacji o współpracy w tej sprawie ze Spółdzielnią, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” oświadcza, że nie prowadzi żadnej współpracy w tym względzie z żadną firmą ani nie refunduje kosztów wymiany drzwi do mieszkań.

Jednocześnie przypominamy, że na wszystkich ogłoszeniach umieszczanych przez Spółdzielnię zawsze widnieje pieczątka firmowa.