Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

INFORMACJA O ZMIANIE CENY WODY

Zarząd S.M. „POŁUDNIE” informuje, że Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 334/2016 z 27.06.2016 r. zatwierdzającej taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. wprowadzają zmiany wysokości cen za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie ścieków.

 

Z dniem 01.08.2016 opłaty ulegają zmianie i wynoszą:

 

cele socjalno-bytowe

cena za dostarczoną wodę 3,61zł./m3 z VAT

 

cele socjalno-bytowe
cena za odprowadzenie ścieków 5,99 zł./m3 z VAT

 

RAZEM 9,60 zł./m3 z VAT