Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

INFORMACJA O ZMIANIE CENY WODY

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, że organ regulacyjny, którym jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę na okres 3 lat dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Radom oraz części gmin ościennych w drodze decyzji.

W dniu 14.07.2021 r. Decyzja WA.RZT.70.104.2021/5 z dnia 18.06.2021 r. została ogłoszona na stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Decyzja niniejsza stała się ostateczna i wchodzi w życie z dniem 22.07.2021 r.