Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

INFORMACJA O ZMIANIE CENY WODY

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KWT.70.242.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Radom oraz terenu gmin ościennych połączonych jednym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu, na okres 3 lat.

Taryfa została opublikowana na stronie www.wodypolskie.bip.gov.pl w dniu 06 grudnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.