Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

tel. 509 031 306

INFORMACJA O ZMIANIE CENY WODY

Zarząd S.M. „POŁUDNIE” informuje, że Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Zarządu Nr 72 z 12.06.2017 r. zatwierdzającej taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r. wprowadzają zmiany wysokości cen za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie ścieków.

 

Z dniem 01.08.2017 opłaty ulegają zmianie i wynoszą:

 

cele socjalno-bytowe

cena za dostarczoną wodę 3,67 zł./m3 z VAT

 

cele socjalno-bytowe
cena za odprowadzenie ścieków 6,38 zł./m3 z VAT

 

RAZEM 10,05./m3 z VAT