Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

tel. 509 031 306

Aktualnie jesteś na: Informacja odnośnie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania

1

 

radom

Informacja odnośnie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania

Wprowadzenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania zmierza do racjonalizacji zużycia ciepła. Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami wskaźnikowymi pozwalającymi określić udział użytkownika w kosztach zużycia ciepła. Dzięki nim nie ponoszą Państwo kosztów za ogrzewanie wg ryczałtowej stawki, niezależnej od ilości ciepła zużytego w mieszkaniu.

 

Narzędziem umożliwiającym dozowanie energii cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

 

Zawory termostatyczne:

Kontrolują temperaturę otoczenia i regulują dopływ ciepła do grzejników. Każdej z nastaw (ich rozpiętość mieści się zazwyczaj w przedziale *1-5) odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór reguluje dopływ ciepła do grzejnika

Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy;

Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę – w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością tak, aby utrzymywać temperaturę określoną nastawą zaworu;

Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy gdy chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. w czasie dłuższej nieobecności w domu lub gdy preferujemy niższą temperaturę nocą);

Celem ogrzewania jest osiągnięcie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Zimny grzejnik budzi niepokój, więc zawory ustawia się tak, by grzejnik nadal pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w mieszkaniu. Takie działanie zwiększa zużycie ciepła.

 

Wskazówki do racjonalnego gospodarowania ciepłem:
Regularna wymiana powietrza w mieszkaniu jest niezbędna do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania każdego człowieka. Wymiana zużytego powietrza wiąże się z kosztami dlatego też należy wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem.

 

Przed otwarciem okien całkowicie zakręcić zawory termostatyczne – w przeciwnym razie umieszczony w pobliżu okna zawór uruchomi grzejnik, a całe pobrane ciepło zostanie skierowane za zewnątrz. Takie straty ciepła w skali całego roku mogą być znaczące.

 

  • Długotrwałe i mało intensywne wietrzenie (np. lufcikiem lub poprzez nieznaczne uchylenie okna) przy włączonym zaworze termostatycznym powoduje STRATY CIEPŁA.
  • Po zamknięciu okien zawory termostatyczne należy nastawić na pierwotne położenie.
  • Zastawianie grzejników meblami, obudowywanie, przysłanianie długimi i gęstymi zasłonami lub suszenie na nich ręczników utrudnia przemieszczanie się ciepła do reszty pomieszczenia. Większość ogrzanego powietrza pozostaje w najbliższym sąsiedztwie grzejnika, przy (często nieszczelnym) oknie. Doprowadzenie do uzyskania żądanej temperatury w całym pomieszczeniu zwiększa zużycie ciepła.
  • Lepiej korzystać ze wszystkich grzejników grzejących równomiernie, niż wykorzystywać tylko niektóre, włączone na maksimum.
  • Zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejników) i opuszczanie żaluzji okiennych po zapadnięciu zmroku ogranicza zużycie energii cieplnej bez obniżenia komfortu cieplnego mieszkania.
  • Na noc można obniżyć temperaturę w mieszkaniu poprzez ustawienie zaworu termostatycznego na mniejszy przepływ.
  • Opuszczając mieszkanie na dłuższy czas można zawory ustawić na mniejszy przepływ a drzwi pozostawić otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach.
  • Grzejniki w razie potrzeby należy odpowietrzać, a zawory termostatyczne powinny być przykręcone trwale i bez żadnych luzów.