Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Ważne telefony

TELEFONY ALARMOWE:

112 –  Numer Alarmowy
997 – Policja

998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe

 

KOMISARIAT POLICJI III W RADOMIU
/całodobowo/
Radom ul. Batalionów Chłopskich 6/8
tel. dyż. (48) 345-39-40,
fax. (48) 345-39-44
Sekretariat Komendanta (48) 345-39-41

 

Rewir Dzielnicowy
Komisariat Policji III w Radomiu

ul. Sycyńska 6 
tel. (48) 345-31-98, 345-20-54
fax. (48) 345-32-63
Kierownik Rewiru (48) 345-20-56

 

Dzielnicowy rejonu Południe I
(ulice: Czarnoleska, Gębarzewska, Sycyńska (od 6-14), Posłów Greckich, Urszuli i przyległe)

Tomasz Kloch – Tel. (48) 345-32-61/ kom.600-227-306

 

 

Dzielnicowy rejonu Południe II
(ulice: Zamoyskiego, Renesansowa, Policka, Pieśni, Padewska, Sycyńska (od 14-39), Gródecka, ul.Barycka, Elegii, Helleńska, Kasandry, Konarska, Parysa, Sobótki, Trojańska , i przyległe)

Krzysztof Kalus – Tel. (48) 345-31-98 / kom.696-497-047