Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2021 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2021 r. następujące uchwały:

 

29.01.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2020 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2020-31.12.2020.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 31.12.2020 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.03.2021 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od dnia 01.03.2021 r.

26.02.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni na rok 2021.
 • Zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2021.

24.03.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2021.
 • Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości Spółdzielni. 

29.04.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2021 r. 

20.05.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2020.

28.06.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia zmian wysokości zaliczki i opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.07.2021 r. 
 • Wprowadzenia zmian wysokości zaliczek z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.07.2021 r. 
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od dnia 01.07.2021 r. 

29.07.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I półrocze 2021 r.
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2021 r. 
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni.

21.09.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie 

 • Wprowadzenia zmian wysokości zaliczki i opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej dla lokali rozliczanych według podzielników kosztów ciepła.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej dla lokali rozliczanych według powierzchni użytkowej.
 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła, w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła.

28.10.2021 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 3 kwartały 2021 r. 
 • Zatwierdzenia korekty planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 2021 r. 
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu porządku domowego.