Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Przetargi

29 sierpnia 2023 07:47

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych (4068 lokali) znajdujących się w budynkach należących do zasobów naszej Spółdzielni oraz instalacji odgromowych tych budynków. Pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Termin realizacji zamówienia: 30.03.2024 r. Specyfikację […]

czytaj dalej »

27 lipca 2023 14:24

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymianę pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu ZADANIE 1: wymiana płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymiana pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej […]

czytaj dalej »

26 lipca 2023 07:45

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego w  Radomiu ul. Gębarzewska 15 tel. /48/ 389 88 10 /16/ ogłasza przetarg  nieograniczony pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego kat: M-4 (3p+kuchnia), IV piętro, powierzchnia użytkowa 61,57 m2 przy ul.  Baryckiej 5 w Radomiu i jego sprzedaż wraz z udziałem we współwłasności gruntu. Spółdzielnia informuje, że lokal […]

czytaj dalej »

5 lipca 2023 14:44

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokryć dachowych budynków należących do zasobów naszej Spółdzielni o łącznej powierzchni ok. 2825 m2. Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania.  Termin realizacji zamówienia: 15.11.2023 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w łącznej wysokości dla […]

czytaj dalej »