Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Rada Nadzorcza

 

 

Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu 19.11.2022 r.

 1. Bucka Danuta – Członek Komisji Rewizyjnej
 2. Grabowska Jolanta – Członek Komisji GZM
 3. Kosiec Renata – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 4. Kuczyński Jerzy – Członek Komisji Rewizyjnej
 5. Mularska Anna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 6. Sikora Modest – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 7. Skoczek Teresa – Członek Komisji Rewizyjnej
 8. Sykuła Sylwia – Członek Komisji GZM
 9. Szczygieł Piotr – Przewodniczący Komisji GZM
 10. Wielocha Agnieszka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 11. Wulczyński Leszek – Członek Komisji GZM