Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Ogłoszenia – Aktualności

14 grudnia 2023 09:06

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją KWT.70.242.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Radom oraz terenu gmin ościennych połączonych jednym systemem wodociągowo-kanalizacyjnym Wodociągów Miejskich w Radomiu, na okres 3 lat. […]

czytaj dalej »

7 grudnia 2023 13:21

W związku z pokazującymi się na klatkach schodowych budynków, będących w zasobach naszej Spółdzielni, ulotkami informującymi o wymianie drzwi wejściowych do mieszkań, oraz osobami udzielającymi nieprawdziwych informacji o współpracy w tej sprawie ze Spółdzielnią, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” oświadcza, że nie prowadzi żadnej współpracy w tym względzie z żadną firmą ani nie refunduje kosztów wymiany […]

czytaj dalej »

24 lutego 2023 13:33

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu niniejszym informuje, że zgodnie z treścią Postanowienia Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r. w sprawie sygn. akt IC 1844/22, zostało wstrzymane wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 19.11.2022 r. w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej. Z tego powodu przez okres obowiązywania Postanowienia, Rada […]

czytaj dalej »

26 kwietnia 2022 14:14

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 28.03.2022 r. uchwały Nr XXVI/679/2022 i ustanowieniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że miesięczna stawka opłaty za zbieranie i odbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej od dnia 01.04.2022 r. wynosi:  – […]

czytaj dalej »

18 kwietnia 2019 14:16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje o aktualnych numerach telefonów do Spółdzielni: SEKRETARIAT      48 389-88-00 Dział Członkowsko – Mieszkaniowy     48 389-88-16 Dział Czynszów i Windykacji     48 389-88-21 Rozliczenia c.o., wody i gazu     48 389-88-19 Administracja Jedn. „G”      48 389-88-02 Administracja Jedn. „A”      48 389-88-03

czytaj dalej »

15 października 2017 13:06

Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2023 r. następujące uchwały:

czytaj dalej »

5 maja 2015 13:15

Od 01 kwiernia 2015 r. obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów przez Dział Czynszów i Windykacji:   Poniedziałki 7.00 – 15.00 Wtorki 7.00 – 15.00 Środy nieczynne Czwartki 7.00 – 15.00 Piątki 7.00 – 15.00  

czytaj dalej »

10 grudnia 2012 13:21

W naszych zasobach zdarzają się czasami awarie instalacji wod.-kan. Służby techniczne Spółdzielni w tym przypadku odcinają dopływ wody ciepłej jak i zimnej.

czytaj dalej »

6 grudnia 2012 13:25

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu niniejszym informuje, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.11.2012 r. nastąpiła z urzędu zmiana obecnego adresu siedziby Spółdzielni.   Obecny adres Spółdzielni to: 26-600 Radom, ul. Gębarzewska 15   Zmiana adresu ma charakter porządkowy.

czytaj dalej »

7 maja 2012 13:24

Informujemy, że od 01.05.2012 r. została uruchomiona usługa e-czynsze w postaci aplikacji WEB-LOKATOR znajdująca się na naszej stronie internetowej.     W celu odbioru loginu i hasła do w/w aplikacji prosimy o zgłoszenie się właściciela lokalu z dokumentem tożsamości do działu czynszów pok. nr 3 (parter).

czytaj dalej »