Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

O spółdzielni

Osiedle mieszkaniowe „Południe” zajmuje teren położony na południe od centrum miasta Radomia. Osią osiedla są ulice: Czarnoleska, Sycyńska i Wierzbicka a granicę wytyczają: Trablice, Godów, Młodzianów, Borki, Jeżowa Wola i Potkanów. Środek osiedla przecina koryto Potoku Malczewskiego wzdłuż którego zagospodarowany jest Park Południe.
Osiedle składa się z dwóch jednostek:

Jednostka „G” wznoszona w latach 1983 – 1987 i Jednostka „A”, której cykl realizacyjny zamknął się w 1997r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu została wpisana do rejestru Spółdzielni przez Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy w dniu 18.12.1982 r.
Spółdzielnia działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Statut Spółdzielni oraz unormowania wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

 

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
W zasobach Spółdzielni znajduje się ogółem 83 budynki mieszkalne, 3987 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222.554m2, 111 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 7.334m2 i 153 garaże.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w ramach zadań statutowych prowadzi:

 

  • działalność członkowsko – mieszkaniową,
  • działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  • gospodarkę remontowo – konserwacyjną,
  • działalność społeczno – kulturalną.
  • gospodarkę finansową,
  • zatrudnienie i sprawy osobowe pracowników.

 

Całą działalnością Spółdzielni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd, natomiast nadzór na działalnością Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza.