Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Jednostka „A”

Jednostka „A” obejmuje 56 budynków mieszkalnych, 2789 mieszkań oraz 155.663,70 m² powierzchni użytkowej.

 

W skład Jedn. „A” wchodzą budynki:

1. Sobótki 1
2. Sobótki 2
3. Sobótki 3
4. Sobótki 4
5. Renesansowa 1
6. Renesansowa 2
7. Renesansowa 3
8. Renesansowa 4
9. Renesansowa 5
10. Renesansowa 6
11. Trojańska 1
12. Trojańska 2
13. Trojańska 3
14. Trojańska 3A
15. Trojańska 4
16. Trojańska 6
17. Trojańska 8
18. Trojańska 10
19. Trojańska 12
20. Helleńska 1
21. Helleńska 2
22. Helleńska 3
23. Helleńska 5
24. Helleńska 7
25. Kasandry 1
26. Kasandry 2
27. Kasandry 3
28. Kasandry 4
29. Kasandry 5
30. Kasandry 7
31. Kasandry 9
32. Parysa 1
33. Parysa 3
34. Parysa 5
35. Parysa 7
36. Gródecka 1
37. Gródecka 3
38. Policka 2
39. Policka 4
40. Barycka 1
41. Barycka 2
42. Barycka 5
43. Konarska 1
44. Konarska 2
45. Konarska 3
46. Konarska 5
47. Zamoyskiego 1
48. Zamoyskiego 2
49. Padewska 1
50. Padewska 3
51. Padewska 5
52. Padewska 7
53. Pieśni 1
54. Pieśni 3
55. Elegii 1
56. Elegii 3