Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

INFORMACJA O AKTUALNYCH NUMERACH TELEFONÓW DO SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje o aktualnych numerach telefonów do Spółdzielni:

SEKRETARIAT      48 389-88-00

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy     48 389-88-16

Dział Czynszów i Windykacji     48 389-88-21

Rozliczenia c.o., wody i gazu     48 389-88-19

Administracja Jedn. „G”      48 389-88-02

Administracja Jedn. „A”      48 389-88-03