Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Akty Prawne i Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej 2018 SM POŁUDNIE

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu dla lokali rozliczanych wg powierzchni użytkowej

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu dla lokali rozliczanych wg podzielników kosztów ciepła

Uchwała RN Nr 9 z 22.03.2016 r. w sprawie opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin korzystania z informacji o stanie konta czynszowego

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin doręczania korespondencji do lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali

RegulamiRegulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przetargowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin przetargu nieograniczonego na lokale mieszkalne i użytkowe z odzysku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania lokali użytkowych oraz garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Instrukcja Windykacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin rozliczeń spłaty zobowiązań długoterminowych tj. spłaty kredytu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu