Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Aktualnie jesteś na: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

1

 

radom

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul. Gębarzewska 15

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

  • W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności.
  • Oferty należy składać na adres Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok” w terminie do dnia 14.10.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert. O wynikach zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę.