Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. 509 031 306

Aktualnie jesteś na: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni

1

 

radom

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul. Gębarzewska 15

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

  • W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności.
  • Ofertę należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok” w terminie do dnia 15.10.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert. O wynikach zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę.