Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

tel. 509 031 306

Przetarg na lokal użytkowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im.  Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Gębarzewska 15 tel. /48/ 385-75-00 /01/ ogłasza przetarg  nieograniczony pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego  położonego na II-giej kondygnacji w budynku dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 134,39 m2  (nadbudówka nad wymiennikownią i hydrofornią ) wraz z udziałem w wysokości 1/2  w nieruchomości wspólnej przy ul. Kasandry 5A  w Radomiu (działka nr 139/55 o pow.284 m2 ).

 

 

Cena wywoławcza do ustanowienia odrębnej własności: 176.035,00 zł netto (brutto 216.523,00zł)

 

 

Pisemne oferty z podaniem ceny nabycia  należy składać w zaklejonych kopertach  z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy”  w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Gębarzewskiej 15 (sekretariat) do dnia  27.06.2018r. do godz. 1000. 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 10.830,00 zł – na ustanowienie odrębnej własności przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu Getin Bank 46 1560 0013 2353 6194 7000 0019  w terminie przewidzianym do składania ofert.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny . Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni , jeżeli uczestnik przetargu , którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w przetargu.

 

Otwarcie ofert nastąpi 27.06 .2018r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul .Gębarzewskiej 15.

 

Komisja Przetargowa zastrzega sobie  możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy  tel./48/ 385 75 00 wew. 16