Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

OGŁOSZENIE O TERMINIE ROZLICZENIA C.O.

Zarząd S.M. „POŁUDNIE” zawiadamia, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od firmy METRONA rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali rozliczanych wg podzielników kosztów ciepła nastąpi do 15 grudnia br. i w tym terminie zostaną dostarczone Państwu indywidualne rozliczenia.

Natomiast indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla lokali rozliczanych wg powierzchni użytkowej zostaną dostarczone ok. 15 października br.