Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

Aktualnie jesteś na: ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

1

 

radom

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygając przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz budynków należących do zasobów naszej Spółdzielni, w oparciu o § 21 pkt 5 Regulaminu Przetargowego obowiązującego w Spółdzielni, po negocjacjach i złożeniu oferty uzupełniającej, wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGET”  Zygmunt Szpak, ul. Gębarzewska 1526-600  Radom – realizacja przedmiotu zamówienia za kwotę 199.250,00 zł brutto.

Zarząd Spółdzielni wybrał wykonawcę oferującego cenę niższe niższą od ceny najniższej oferty z przetargu, biorąc pod uwagę:

– potencjał techniczny i kadrowy,

– doświadczenie w realizacji podobnych robót,

– wiarygodność ekonomiczną,

– opinie z wcześniej realizowanych robót w naszej Spółdzielni,

– termin realizacji zadań.